De rimeligste byene/stedene å ta førerkort klasse B i Norge

Det er ingen hemmelighet at det er dyrt å ta førerkortet i Norge og det vil trolig ikke bli rimeligere å ta lappen i fremtiden heller. Det finnes mange trafikkskoler rundt om i Norge og det er ulike kostnader fra trafikkskole til trafikkskole.

Når det kommer til kostnadene for å ta førerkort personbil klasse B så baseres det på flere aspekter samt at det varierer ut ifra valg av blant annet trafikkskole og antall kjøretimer. Obligatoriske kurs, eksamensavgifter og kjøretimer er de faktorene som sammen utgjør totalkostnaden på veien til førerkortet.

Kart over byene/stedene i Norge hvor det er billigst å ta førerkortet

Vi på Mikonomi.no har laget et kart som kartlegger byene/tettstedene i Norge hvor det er billigst å ta førerkortet. Merk at tallene er basert på kjøreskolene listet hos prislappen.no.

Kartet gir en god oversikt over de byene og tettstedene i Norge hvor det er billigst å ta lappen. Det kan tenkes at nabobyen din har billigere tilbud for å ta førerkort og at det kan lønne seg å starte veien til førerkortet der. Kanskje befinner du deg som student i en annen by enn din hjemby og ser at det er rimeligere å ta lappen der du studerer fremfor i egen hjemby.

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1Yhww2BypXjzh2ONkM08QBeGLiEc&amp;ll=64.72689390885758%2C-1.483078649999925&amp;z=4" width="640" height="480"></iframe><br><em>Kartet er laget av: <a href="https://www.mikonomi.no/">mikonomi.no</a></em>

Hamar er den billigste byen å ta førerkortet klasse B og videre i rekken kommer de 13 andre byene og tettstedene i Norge hvor det er rimeligst å ta lappen. De fem billigste stedene finner man på de gule pinnene, deretter de 3 dyrere stedene på den røde pinnen, og de seks dyreste stedene på lilla pins. Dette er vel og merke de 14 byene og tettstedene i Norge hvor det man kan ta lappen til lavest pris.

Start tidlig med å planlegge opplæringen

Det lønner seg å være tidlig ute med å kontakte flere trafikkskoler for å få en oversikt over de ulike tilbudene som finnes. De forskjellige trafikkskolene har ulike tilbud både for deg som skal øve privat og for deg som hovedsakelig skal øve med kjørelærer. Nyttig informasjon kan man enkelt finne på Statens vegvesen sine egne hjemmesider.Under ser du en liste over faktorer som spiller inn på kostnadene til å ta førerkortet:

 • Teoriboken (“Veien til førerkortet” teoriboken er anbefalt for klasse B)
 • Obligatorisk trafikalt grunnkurs
 • Kjøretimer
 • Sikkerhetskurs på vei
 • Glattkjøring
 • Billeie til oppkjøringen
 • Mørkekjøring
 • Plikter ved trafikkuhell
 • Teoriprøven hos Statens vegvesen (600 kr)
 • Baneleie til glattkjøring
 • Oppkjøring (1040 kr)
 • Utstedelse av førerkort (280 kr)

Kostnadene til kjøretimer kan komme opp i så mye som 60 prosent av totalkostnadene. Det er derfor viktig å være klar over de ulike mulighetene man har - i noen tilfeller vil en pakkepris lønne seg mens i andre tilfeller vil det lønne seg å betale de forskjellige kostnadene separat. Det vil dog oftest lønne seg å betale for en pakkepris.

Les om hvordan du kan finansiere førerkortet ved å lese mer om lån her.

Totalkostnader

Dersom man velger å benytte seg av en pakkepris vil man da betale for all opplæring, kurs og et visst antall kjøretimer. Det er derfor viktig at man har mulighet til å øvelseskjøre privat med en egnet person - utenom dette. Dette gjelder uansett om man velger å betale for en pakkepris eller betale de forskjellige kostnadene separat.En kjøretime er normalt på 45 minutter og ligger ofte i en prisklasse mellom ca. 600-750 kroner. Det vil si at utenom de kjøretimene man er pliktet til å ha med en sertifisert kjørelærer så vil man kunne spare store summer på å øvelseskjøre privat ved siden av dette.Veien til personbil klasse B førerkortDet er flere stadier man må gjennom på veien til lappen.

Under har vi skrevet kort om de ulike stadiene:

Trafikalt grunnkurs: Når man er 15 år eller går i 10 klasse på ungdomsskolen så kan man ta trafikalt grunnkurs. Dette kurset er obligatorisk og foregår over 17 timer til sammen. Først når man har tatt trafikalt grunnkurs vil man få et bevis på dette og man kan dermed starte å øvelseskjøre og ta kjøretimer. Personen man øvelseskjører med må være over 25 år og må ha hatt førerkortet i samme kjøretøy som kjører - sammenhengende i fem år.Trafikalt grunnkurs tar for seg trafikkopplæringen, grunnleggende forståelse for trafikken, førstehjelp, øvelseskjøring og kjøreerfaring, tiltak når trafikkulykke oppstår og mørkekjøring. Trafikalt grunnkurs skal gi deg som skal ta førerkortet en grunnleggende forståelse for trafikk samt være et utgangspunkt for den videre opplæringen.

Grunnleggende opplæring: Man må kunne beherske bilen såpass godt at man klarer å rette oppmerksomheten mot andre trafikanter og omgivelser før man starter å kjøre i trafikken. Før man starter å øvelseskjøre er det lurt å stille seg selv spørsmålet om hvorvidt man ønsker å ta førerkortet med automatgir eller med manuelt gir?

Den grunnleggende opplæringen kan enten gjøres privat, på en trafikkskole eller en kombinasjon. Til slutt vil kjørelærer sammen med øvelseskjører finne ut av om du som øvelseskjører har gode nok ferdigheter til å begynne å kjøre i trafikken.Trafikal del: Nå er man klar for å lære å kunne kjøre i variert trafikk og bli så godt som selvstendig bak rattet. Merk at man må være 16 år for å øvelseskjøre. Du vil også etterhvert gjennomføre et obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane, ofte kalt glattkjøring.

Avsluttende opplæring: Nå som man nærmer seg slutten av opplæringen vil det være smart å søke om førerkort. Dette må gjøres før man kan ta teoriprøven hos Statens vegvesen.På dette stadiet skal du bli så god at du kan kjøre på en ordentlig måte og i fin samhandling med andre trafikanter. Her vil du etterhvert også ta obligatorisk sikkerhetskurs på vei som blant annet består av langkjøring, landeveiskjøring og forbikjøring.

Teoriprøve: Teoritentamen trenger man ikke bestille time på forhånd for å ta. Teoriprøven tar du på nærmeste trafikkstasjon etter at du har søkt om førerkort. Dersom du skulle være så uheldig å stryke på teoriprøven så må du vente 2 uker før du kan forsøke igjen.Det finnes flere alternativer når det kommer til forberedelse og øving til teoriprøven. Man kan enten benytte seg av ulike teoribøker, teorikurs på nett eller digitale kurs med lydklipp og lignende. Velg den løsningen som er mest optimal for deg og dine behov slik at du blir best mulig forberedt til selve teoriprøven.

Oppkjøring: Når du er klar for oppkjøring så bestiller du selv time til dette hos en trafikkstasjon, dersom ikke eventuelt din kjørelærer søker for deg. Oppkjøring består av 55-60 minutters kjøring i varierte trafikk- og veiforhold samt en sikkerhetskontrolloppgave før man går i gang med selve kjøringen.

Klasse B personbil - førerkort

Klasse B førerkort er godkjent internasjonalt for kjøring av bil/motorvogn (med unntak av motorsykkel og moped) med en lovlig maksimal totalvekt på høyst 3500 kilo samt være autorisert for transport av maks 8 passasjerer i tillegg til føreren. Man må ha fylt 18 år for å kunne ta førerkort klasse B.

Ut i fra hovedregelen for bilførerkort kan man med klasse B trekke tilhenger med akseptert totalvekt på på maks 750 kg. Dersom bilens tillatte totalvekt er 3500 kg kan vogntogets (bil + tilhenger) lovlige totalvekt være opptil 4250 kilo.

Hvis du ønsker mer informasjon kan du sjekke ut disse sidene: